Skip to content Skip to footer
Truva Pirinç Ürünleri Metal San. Tic. Ltd. Şti.

2009’dan Bugüne En İyisiyiz!

Truva Pirinç özel pirinç çubuk & takoz üretiminde dünya çapında tanınan, ve üretiminin %90'ını ihracat olup, özelleştirilmiş üretim yapan uluslararası bir firmadır.

Yıllık Tecrübe

8080+

Ülkeye İhracat

8080+
hakkinda-1
hakkinda-2
Truva Metal

Lider Pirinç Çubuk & Takoz Üreticisi

Truva Pirinç Ürünleri 2009 yılında pirinç çubuk, vana imalatı ve alım satımı yapmak üzere Çerkezköy Velimeşe Sanayi Bölgesinde kuruldu. 2010 yılında vana imalatı faaliyetine son vererek Pirinç Çubuk imalatına devam etti. 2011 yılında 03 -12 mm ebatları arasında yuvarlak, dört köşe, altı köşe, klemens, lama ve profil ürün yelpazesi ile aylık 500 ton üretim kapasitesi olan İstanbul Esenyurt’taki imalathanesinde Pirinç Çubuk ve Pirinç Takoz üretimine başladı. 2012 – 13 Yılları arasında makine parkurunu da güçlendirerek her ebatta üretim yapmaya ve sektörde büyük bir Pazar payına sahip olmuştur. İstanbul Esenyurt’taki Fabrikasında Deneyimli personeli ile, standart olarak Avrupa ve Amerikan normlarında, ayrıca müşteri istekleri doğrultusunda , her türlü kesitte pirinç çubuk ve pirinç takoz üretimi yapmaktadır. Pres Malzemesi ve kalibre olarak ; yuvarlak, kare, dikdörtgen altıgen,sekizgen vb. çubukların yanı sıra, değişik ölçü ve şekillerde özel profiller, 200 mm.’ ye kadar istenen çap ve boylarda biyet üretimi gerçekleştirmektedir . Şuanda ise yine Esenyurt’ta 2200 m2 alandaki fabrikasında üretime devam etmektedir.
Truva Metal

İş Sağlığı Politikası

Truva Pirinç Ürünleri Olarak İSG yönetim sistemi ile ilgili İSG politikasının tüm çalışanlar ve tüm bölümler dikkate alınarak anlaşılır, uygulanır ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı ve bu doğrultuda gereken tüm tedbirleri almayı, En değerli kaynak olarak gördüğümüz çalışanlarımızın mesleki sağlık ve emniyetlerini korumayı ve bu doğrultuda, iş sağlığı ve güvenliği ile her türlü yasal mevzuat şartlarına uyum sağlayacağımızı, özellikle; kaza önleme ve güvenlikle ilgili kurallara uymayı,-Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, ISG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve İSG konularında bakır alaşımları ve pirinç üretim sektöründe öncü kuruluşlardan biri olmayı,-Faaliyetlerimizde kullandığımız makine, ekipman ve tesislerin güvenliğini ve proses, hizmet ve de faaliyetlerde operasyonal güvenliği sağlamayı,-Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunacağımızı,-İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde sürekli iyileştirme ile verimliliği arttırmayı, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin etkin işletilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,-İSG yönetim sisteminin etkin olarak işletildiğini teyit için periyodik tetkikler gerçekleştirmeyi Olası iş kazalarının etkilerini en aza indirmeyi,-ISG konularında resmi kurumlar, otoriteler, tedarikçiler, taşeronlar , sivil toplum kuruluları, yerel halk , tüm toplum ve diğer paydaşlarla iyi ve etkin bir iletişim kanalı oluşturmayı,
Truva Metal

Kalite Politikası

Ürünlerimizin kalite, performans ve güvenilirlik ile birlikte tüm ilgili standartlara uygunluk sağlaması politikamızdır. Amacımız, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en düşük maliyette ve istenilen teslimat süresi içinde fazlası ile karşılamak, kalite ve güvenilirlik konusunda sürekliliği sağlamaktır. TRUVA PİRİNÇ ÜRÜNLERİ METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak bu amaca ulaşmak için tüm çalışanları ve beraber iş yaptığı kuruluşlar ile uyum içinde olmayı prensip edinmekte ve bu doğrultuda eğitim, iş birliği ve karşılıklı saygıyı her şeyden önde tutmaktadır. Belirlemiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda oluşturulan kalite yönetim sistemi, kaliteyi oluşturacak şartları tesis etmeyi ve geliştirmeyi hedeflerken, modern işletmecilik anlayışında, çalışmaları sırasında çevreyi korumayı içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluk ve saygının bir gereği saymaktadır. TRUVA METAL üst yönetimi, tüm bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan zaman, bilgi, eğitim, para, alet-ekipman, iş gücü ve denetim mekanizmalarının oluşturulmasını sağlar.
Truva Metal

Çevre Politikası

Yürürlükte bulunan ve TRUVA PİRİNÇ ÜRÜNLERİ METAL SAN.TİC. LTD. ŞTİ.’ yi ilgilendiren tüm çevre mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uymayı Tüm katı, sıvı ve gaz atıklarımızı kontrol altında tutacağımızı ve çevreye mümkün olduğu ölçüde zararlı atık atmayacağımızı Geri kazanımı olmayan tüm atıklarımızı bertaraf etmeyi ve ettirmeyi Enerji.hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı Çalışanlarımıza mümkün olan en iyi çalışma ortamını sağlayacağımızı Çevre Yönetim Sistemimizi yeni gelişmelere göre güncel tutacağımızı Çevresel hedeflerimize ulaşmak amacıyla çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmeyi Talep edildiğinde Çevre Yönetim Sistemimizi kamuoyunun incelemesine açık tutacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
Truva Metal

Sertifikalarımız

Firmamız hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen iletişime geçiniz.